Deelnemersvoorwaarden

Algemeen

  • Love to Ride is een platform om mensen aan te moedigen vaker de fiets te pakken.
  • We will not give your contact details to any third parties other than to our project partners who we are working with on project delivery.
  • We willen de e-mail naar je beperken en alleen mailen met relevante of belangrijke informatie
  • Je kunt je altijd afmelden voor e-mails van Fiets naar je Werk-maand door op de unsubscribe link te klikken onder aan de e-mail.
  • Je bent zelf verantwoordelijk dat je de verkeersregels toepast en dat je fiets in goede staat is.
  • We zijn niet verantwoordelijk voor je veiligheid op de fiets. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade aan besittingen terwijl je deelneemt aan Fiets naar je Werk-maand. Je moet zelf zorgen dat je veilig fietst en er plezier in hebt.

Introductie

Welcome to lovetoride.net. This website is owned and operated by Love to Ride Ltd. By visiting our website and accessing the information, resources, services and tools we provide, you understand and agree to accept and adhere to the terms and conditions below (hereafter referred to as the 'User Agreement') and those stated in our Privacybeleid.

Wij zorgen voor je privacy

We understand how important privacy is, which is why we've created a separate Privacybeleid in order to explain in detail how we collect, manage, secure, and store your private information. Our privacy policy is included under the scope of this User Agreement. To read our privacy policy in its entirety, klik hier.

We will not give your contact details to any third parties other than to our project partners who we are working with on project delivery. Any communication from our partners to you will be via email from the Love to Ride website.

For our users in the European Union and the United Kingdom, we also have an additional ‘Transparency Notice’ which we’ve put together to make it clear how we are meeting the General Data Protection Regulation (GDPR). You can read the Transparency Notice here.

Je moet 16 of ouder zijn om de Love to ride website te mogen gebruiken

Love to Ride is alleen bestemd voor mensen van 16 jaar en ouder. Sorry maar dit is een wettelijk dingetje. We kunnen nog niet aan de extra voorwaarden voor onder 18 jarigen voldoen.

We gaan ervan uit dat je het eerlijk speelt

Love to Ride is een sociaal platvorm dat stimuleert dat meer mensen gaan fietsen. dus het is belangrijk dat het leuk blijft. We tolereren geen beledigende opmerkingen, inhoud of gedrag en houden het recht voor om te reageren of iemand te verwijderen die het niet leuk houdt. Of van wie de opmerkingen ongeschikt , onjuist of inbreuk maken.

We werken met online activiteiten en competities

Online activiteiten en competities lopen via de website. Soms wordt je automatisch toegelaten in een activiteit als gedurende een bepaalde periode actief bent op de website. Het kan dus gebeuren dat je aan een loterij mee doet en door mee te doen op de website stem je in met de voorwaarden voor de specifieke evenementen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je plaatst

Als je Love to Ride gebruikt is het aan jou om verantwoording te nemen voor de berichten die je toe voegt. Je moet zorgen dat je de foto's inderdaad op internet mag plaatsen. We zijn niet aansprakelijk voor de berichten die deelnemers op de website plaatsen.

Beperkte aansprakelijkheid

In no event will Love to Ride Ltd the organisation that provides Love to Ride, or its suppliers, licensors, local partners, project partners, employer partners, clients or supporters be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: 1) any special, incidental or consequential damages; 2) any injury or accident you have; or 3) for interruption of use or loss or corruption of data.

schadevergoeding

You agree to indemnify and hold harmless Love to Ride Ltd, its contractors, licensors, Local Partners, Project Partners, employer partners, clients and supporters and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys’ fees, arising out of your use of Love to Ride and your use of a bicycle or any experience or incident you have with a bicycle or a cyclist. You cycle at your own risk and you are responsible for ensuring that the bicycles you ride are in a roadworthy condition. You are responsible for observing the rules of the road and cycling in a safe and careful manner. We care about you, so please take care of yourself.

Veranderingen in gebruikersovereenkomst

Wij behouden ons het recht voor deze gebruikersovereenkomst en ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruikersovereenkomst en privacybeleid regelmatig te lezen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen . Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen zal erkenning en instemming van de gewijzigde gebruikersovereenkomst en privacybeleid vormen .

Inhoud van de website

Proberen te kopiëren, dupliceren , reproduceren, verkopen, verhandelen , of door te verkopen een deel van lovetoride.net is erg ondeugend en ten strengste verboden.

We do not assume any liability for any content posted by you or any other third party users of our website. However, any content posted by you using any open communication tools on our website, provided that it doesn't violate or infringe on any third party copyrights or trademarks, becomes the property of lovetoride.net, and as such, gives us a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, exclusive license to reproduce, modify, adapt, translate, publish, publicly display and/or distribute as we see fit. This only refers and applies to content posted via open communication tools as described, and does not refer to information that is provided as part of the registration process, necessary in order to use our website. All information provided as part of our registration process is covered by our Privacybeleid.

Copyright/handelsmerk

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op lovetoride.net , inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen , website naam , code , afbeeldingen en logo's zijn het intellectuele eigendom van lovetoride.net , en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht . Elk oneigenlijk gebruik , inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, verspreiding , openbaarmaking of verzending van elke inhoud van deze site is strikt verboden , tenzij lovetoride.net specifiek toestemming is verleend .

stoppen met gebruiken

U gaat ermee akkoord dat wij , naar eigen goeddunken , op te schorten of uw toegang tot alle of een deel van loveotride.net en haar middelen met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van te beëindigen , zonder beperking , schending van deze gebruikersovereenkomst . Elke vermoedelijke illegale , fraude of misbruik activiteiten kunnen redenen zijn voor de beëindiging van uw relatie en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties . Bij schorsing of ontslag, uw recht op de middelen die wij zullen onmiddellijk ophouden te gebruiken , en we behouden ons het recht te verwijderen of de informatie die u op het bestand kan hebben met ons, met inbegrip van een rekening of login informatie te verwijderen .

Huidige wetgeving

Love to Ride is controlled by Love to Ride Ltd from our offices located in Bristol, UK. It can be accessed by most countries around the world. As each country has laws that may differ from those of the United Kingdom, by accessing our website, you agree that the statutes and laws of the United Kingdom, without regard to the conflict of laws and the United Nations Convention on the International Sales of Goods, will apply to all matters relating to the use of this website and the purchase of any products or services through this site.

Bovendien : elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen in de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk worden gebracht. Hierbij gaat u akkoord met persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken , en afzien van elke jurisdictie , locatie , of lastig forum bezwaren tegen dergelijke rechtbanken

Prijzen

Wij zullen automatisch zet je in de tekening voor premie als je activiteiten te doen op de site die leiden tot u in aanmerking komt om te winnen. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert, opnemen ritten, en anderen aan te moedigen.

Love to Ride en haar projectpartners zijn geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade , kosten, verkeerde informatie , aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband met eventuele prijzen aangeboden . Het kan geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade , verlies of schade geleden als gevolg van het aanvaarden of het ervaren van een prijs niet te accepteren.

Slim dat je Fietst! (Love to Ride) is niet verantwoordelijk voor de afzonderlijke prijzen die worden geschonken door sponsors of voor gefinancierde vakanties die worden toegekend als een prijs, met inbegrip van boeken, reizen, verzekeringen, of persoonlijke schade of letsel of verlies of letsel als gevolg van activiteiten op elk gewenst moment dat van een prijs gebruik wordt gemaakt.

Heb je nog vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de deelnemersvoorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via

together@lovetoride.net

Love to Ride Ltd, Streamline, Paintworks, Bristol, BS4 3AS, UK


Meer informatie Doe mee