Nederland

Deelnemersvoorwaarden

Algemeen

  • Love to Ride is een platform om mensen aan te moedigen vaker de fiets te pakken. Workplace Giving is in Nederland de samenwerkingspartner die Love to Ride levert.
  • We zullen uw contactgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan onze projectpartners waarmee we samenwerken bij de oplevering van het project.
  • Via e-mails houden we je op de hoogte van onze laatste acties, updates, nieuws, en evenementen.
  • Weet dat je je op elk gewenst moment kunt uitschrijven voor de e-mail updates. Het enige wat je dan hoeft te doen is op “uitschrijven” klikken onderaan de e-mail. Je kunt er ook voor kiezen om je e-mailvoorkeuren aan te passen in je profiel op de website.
  • Je bent zelf verantwoordelijk dat je de Nederlandse verkeersregels toepast en dat je fiets in goede staat is.
  • Love to Ride Ltd is niet verantwoordelijk voor je veiligheid op de fiets. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade aan bezittingen terwijl je deelneemt aan Love to Ride.

Introductie

Lovetoride.net is eigendom van en wordt beheerd door Love to Ride Ltd. Door www.lovetoride.net te bezoeken en toegang te krijgen tot een persoonlijk profiel, de diensten en tools van Love to Ride, ga je tevens akkoord deze voorwaarden te accepteren.

Privacy

We begrijpen hoe belangrijk privacy is en daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we privé-informatie verzamelen, beheren, beveiligen en opslaan. Ons privacybeleid valt onder de deze deelnemersvoorwaarden.

We zullen jouw contactgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan onze projectpartners waarmee we samenwerken bij de oplevering van de Love to Ride diensten. Alle communicatie van onze partners aan jou loopt via Love to Ride.

Voor gebruikers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is een aanvullende transparantieverklaring (transparency notice) opgesteld om duidelijk te maken hoe we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deelnemen vanaf 13 jaar

Deelnemen aan Love to Ride kan vanaf de leeftijd van 13 jaar.

Leuk & eerlijk deelnemen

Love to Ride is een sociaal platform dat mensen stimuleert meer te fietsen en gezonder te leven. We vinden het belangrijk dat het leuk blijft. We tolereren geen beledigende berichten, profielen of gedrag en houden het recht voor om te reageren of het profiel van een deelnemer te verwijderen die zich hier niet aan houdt.

We organiseren online campagnes, evenementen & competities

Love to Ride campagnes, activiteiten en competities zijn online georganiseerd en lopen via de website. Soms word je automatisch toegelaten in een campagne wanneer je gedurende een bepaalde periode actief bent op de website. Het kan dus gebeuren dat je kans maakt op een prijs zonder dat je dat in de gaten hebt gehad. Door mee te doen met je profiel, stem je hiermee in.

Plaatsen van berichten

Op de website is het mogelijk berichten en foto’s te plaatsen. Je bent ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de berichten en foto’s die je plaatst. Gebruik uitsluitend je eigen, rechtenvrije foto’s. Love to Ride Ltd is niet aansprakelijk voor de berichten die deelnemers op de website plaatsen.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal Love to Ride Ltd, de organisatie die Love to Ride levert of haar leveranciers, licentiegevers, lokale partners, projectpartners, klanten of supporters aansprakelijk stellen voor nalatigheid of risicoaansprakelijkheid betreffende de volgende zaken: 1. Speciale, incidentele of gevolgschade. 2. Enig letsel of ongeval. 3. Opschorting van gebruik, verlies of beschadiging van gegevens.

Schadevergoeding

Je stemt ermee in Love to Ride Ltd, de organisatie die Love to Ride levert of haar leveranciers, licentiegevers, lokale partners, projectpartners, klanten en supporters en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van én tegen alle claims en kosten, inclusief advocaatkosten die voortvloeien uit jouw gebruik van Love to Ride, jouw gebruik van een fiets en enig incident dat je hebt in het verkeer, al dan niet met een andere weggebruiker. Je fietst op eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor je fiets. Je bent verantwoordelijk voor het op een veilige en zorgvuldige manier naleven van de verkeersregels. Wij geven om je, dus zorg alsjeblieft ook goed voor jezelf.

Wijzigingen in deelnemersvoorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor deze deelnemersvoorwaarden en ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. Je gaat akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om deze deelnemersvoorwaarden en privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Inhoud van de website

Kopiëren, dupliceren, verkopen of verhandelen (van een deel) van lovetoride.net is ten strengste verboden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud die door jou of andere externe gebruikers op onze website wordt geplaatst. Alle inhoud die door jou wordt geplaatst met behulp van open communicatiemiddelen op onze website (op voorwaarde dat deze geen auteursrechten of handelsmerken van derden schendt), wordt eigendom van Love to Ride en geeft eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie om naar eigen goeddunken te reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, openbaar weergeven en / of distribueren. Dit heeft alleen betrekking op en is van toepassing op inhoud die is geplaatst via open communicatiemiddelen en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, nodig om onze website te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces valt onder ons Privacybeleid.

Copyright/handelsmerk

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op lovetoride.net zijn het intellectuele eigendom van lovetoride.net (Love to Ride Ltd) en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Elk oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij door door Love to Ride Ltd specifiek toestemming is verleend. Uitzondering betreft logo’s, domeinnamen en genoemde informatie over de organisatie die Love to Ride levert of haar leveranciers, licentiegevers, lokale partners, projectpartners, werkgevers partners.

Beëindiging deelname

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, eventueel zonder kennisgeving, de gebruikersovereenkomst te beëindigen of om toegang tot alle of een deel van Love to Ride diensten te ontzeggen. Vermoedelijke fraude, illegale activiteiten of misbruik van diensten kunnen reden zijn voor het beëindigen van de overeenkomst en Love to Ride zal indien nodig contact opnemen met de relevante instanties. In het geval van schorsing of ontslag komt het recht om van Love to Ride-diensten gebruik te maken te vervallen. Wij behouden ons dan tevens het recht voor om data van gebruikers, waaronder inlogcodes of accountinformatie, te verwijderen.

Wetgeving

Love to Ride wordt beheerd door Love to Ride Ltd vanuit het kantoor in Bristol, VK. Het is toegankelijk voor de meeste landen wereldwijd. Aangezien ieder land wetten heeft die kunnen verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk, ga je bij het bezoeken van onze website akkoord dat de statuten en wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het wetsconflict en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing is op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen voorgelegd worden aan de rechtbank van het Verenigd Koninkrijk. Je stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken en ziet af van eventuele bezwaren op het gebied van jurisdictie, locatie of forums tegen dergelijke rechtbanken.

Prijzen

Bij registratie en het up to date houden van je profiel door ritten te registreren en anderen aan te moedigen, zul je automatisch in aanmerking komen om prijzen te winnen.

Love to Ride Ltd en haar projectpartners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten, verkeerde informatie, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houden met aangeboden prijzen.

-

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de deelnemersvoorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via

together@lovetoride.net

Love to Ride Ltd, Streamline, Paintworks, Bristol, BS4 3AS, UK


Meer informatie Ik doe mee! Registreer