Servicevoorwaarden

Samenvattend

  • Slim dat je Fietst! is een website om mensen aan te moedigen vaker te fietsen.
  • We willen de e-mail naar je beperken en alleen mailen met relevante of belangrijke informatie
  • Je kunt je altijd afmelden voor e-mails van Slim dat je Fietst! door op de unsubscribe link te klikken onder aan de e-mail.
  • Je bent zelf verantwoordelijk dat je de verkeersregels toepast en dat je fiets in goede staat is.
  • We zijn niet verantwoordelijk voor je veiligheid op de fiets. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade aan besittingen terwijl je deelneemt aan Slim dat je Fietst! Je moet zelf zorgen dat je veilig fietst en er plezier in hebt.

Introductie

Wij zorgen voor je privacy

We weten hoe belangrijk privacy is, daarom hebben we een apart privacy beleid ontwikkeld Privacy beleidom in detail te beschrijven hoe we informatie verzamelen, managen en veilig opslaan. Ons privacy beleid maakt onderdeel uit van de gebruikersovereenkomst. om onze volledige gebruikersovereenkomst te lezen klik hier.

Je moet 16 of ouder zijn om de Slim dat je fietst! (Love to ride) website te mogen gebruiken

Slim dat je fietst! (Love to Ride) is alleen bestemd voor mensen van 16 jaar en ouder. Sorry maar dit is een wettelijk dingetje. We kunnen nog niet aan de extra voorwaarden voor onder 13 jarigen voldoen.

We gaan ervan uit dat je het eerlijk speelt

Slim dat je fietst is een sociaal platvorm dat stimuleert dat meer mensen gaan fietsen. dus het is belangrijk dat het leuk blijft. We tolereren geen beledigende opmerkingen, inhoud of gedrag en houden het recht voor om te reageren of iemand te verwijderen die het niet leuk houdt. Of van wie de opmerkingen ongeschikt , onjuist of inbreuk maken.

We werken met online activiteiten en competities

Online activiteiten en competities lopen via de website. Soms wordt je automatisch toegelaten in een activiteit als gedurende een bepaalde periode actief bent op de website. Het kan dus gebeuren dat je aan een loterij mee doet en door mee te doen op de website stem je in met de voorwaarden voor de specifieke evenementen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je plaatst

Als je Slim dat je Fietst! gebruikt is het aan jou om verantwoording te nemen voor de berichten die je toe voegt. Je moet zorgen dat je de foto's inderdaad op internet mag plaatsen. We zijn niet aansprakelijk voor de berichten die deelnemers op de website plaatsen.

Beperkte aansprakelijkheid

schadevergoeding

Veranderingen in gebruikersovereenkomst

Wij behouden ons het recht voor deze gebruikersovereenkomst en ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruikersovereenkomst en privacybeleid regelmatig te lezen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen . Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen zal erkenning en instemming van de gewijzigde gebruikersovereenkomst en privacybeleid vormen .

Inhoud van de website

Proberen te kopiëren, dupliceren , reproduceren, verkopen, verhandelen , of door te verkopen een deel van lovetoride.net is erg ondeugend en ten strengste verboden.

Copyright/handelsmerk

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op lovetoride.net , inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen , website naam , code , afbeeldingen en logo's zijn het intellectuele eigendom van lovetoride.net , en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht . Elk oneigenlijk gebruik , inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, verspreiding , openbaarmaking of verzending van elke inhoud van deze site is strikt verboden , tenzij lovetoride.net specifiek toestemming is verleend .

stoppen met gebruiken

U gaat ermee akkoord dat wij , naar eigen goeddunken , op te schorten of uw toegang tot alle of een deel van loveotride.net en haar middelen met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van te beëindigen , zonder beperking , schending van deze gebruikersovereenkomst . Elke vermoedelijke illegale , fraude of misbruik activiteiten kunnen redenen zijn voor de beëindiging van uw relatie en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties . Bij schorsing of ontslag, uw recht op de middelen die wij zullen onmiddellijk ophouden te gebruiken , en we behouden ons het recht te verwijderen of de informatie die u op het bestand kan hebben met ons, met inbegrip van een rekening of login informatie te verwijderen .

Huidige wetgeving

Bovendien : elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen in de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk worden gebracht. Hierbij gaat u akkoord met persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken , en afzien van elke jurisdictie , locatie , of lastig forum bezwaren tegen dergelijke rechtbanken

Prijzen

Wij zullen automatisch zet je in de tekening voor prijzen als je activiteiten te doen op de site die leiden tot u in aanmerking komt om te winnen . Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert , opnemen ritten , en anderen aan te moedigen .

Love to Ride en haar projectpartners zijn geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade , kosten, verkeerde informatie , aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband met eventuele prijzen aangeboden . Het kan geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade , verlies of schade geleden als gevolg van het aanvaarden of het ervaren van een prijs niet te accepteren.

Slim dat je Fietst! (Love to Ride) is niet verantwoordelijk voor de afzonderlijke prijzen die worden geschonken door sponsors of voor gefinancierde vakanties die worden toegekend als een prijs, met inbegrip van boeken, reizen, verzekeringen, of persoonlijke schade of letsel of verlies of letsel als gevolg van activiteiten op elk gewenst moment dat van een prijs gebruik wordt gemaakt.

Heb je nog vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de servicevoorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via

together@lovetoride.net

Love to Ride Ltd, Level 2, 52 Park Street, Bristol, BS1 5JN, UK


Leer meer Ik doe mee! Registreer.