Servicevoorwaarden

Samenvatting

  • Love to Ride is een campagne die mensen stimuleert om vaker te fietsen.
  • We zullen je contactgegevens niet doorsturen naar derden.
  • We beperken de hoeveelheid e-mails zoveel mogelijk en contacteren je enkel in verband met relevante of belangrijke informatie.
  • Je kunt je altijd afmelden voor e-mails van Love to Ride door op de "uitschrijven"-link te klikken onder aan de e-mail.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van de verkeersregels en om ervoor te zorgen dat je fiets in goede staat is.
  • We zijn niet verantwoordelijk voor je veiligheid op de fiets. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade aan bezittingen terwijl je deelneemt aan Love to Ride. Je moet er zelf voor zorgen dat je veilig en met plezier fietst.

Inleiding

Welkom op lovetoride.net. Deze website draait op het platform van Love to Ride Ltd. Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, hulpmiddelen, diensten en tools die we ter beschikking stellen, bevestig je dat je de voorwaarden hieronder - hierna genoemd 'de gebruikersovereenkomst' - en de voorwaarden vastgelegd in onze Privacybeleid begrijpt en dat je ermee instemt en je eraan zult houden.

Wij zorgen voor je privacy

We weten hoe belangrijk privacy is, daarom hebben we een Privacybeleid ontwikkeld, om in detail te beschrijven hoe we informatie verzamelen, beheren en veilig opslaan. Ons privacybeleid maakt onderdeel uit van deze gebruikersovereenkomst. Om ons volledig privacybeleid te lezen, klik hier.

We zullen je contactgegevens niet doorsturen naar derden. Je krijgt enkel berichten via het Love to Ride e-mailsysteem.

For our users in the European Union and the United Kingdom, we also have an additional ‘Transparency Notice’ which we’ve put together to make it clear how we are meeting the General Data Protection Regulation (GDPR). You can read the Transparency Notice here.

Je moet 16 of ouder zijn om de lovetoride.net te gebruiken

Love to Ride is enkel bestemd voor mensen van 16 jaar en ouder. Als je wil deelnemen en je bent minder dan 16 jaar, maak dan samen met je ouders een profiel aan en beheer je profiel samen met je ouders.

We gaan ervan uit dat je het eerlijk speelt

Love to Ride is een campagne die mensen wil stimuleren om meer te fietsen. Het is dus belangrijk dat het leuk blijft. We tolereren geen beledigende opmerkingen of gedrag en houden het recht voor om inhoud van de website te verwijderen, te bewerken, erop te reageren en/of om de account te verwijderen van iedereen die volgens ons niet respectvol omgaat met andere gebruikers, bijvoorbeeld door beledigende, ongepaste of onwettelijke zaken toe te voegen aan de website.

We organiseren online wedstrijden en competities

Online wedstrijden en competities lopen via de website, via e-mail of via sociale media. Soms wordt je automatisch toegelaten tot een wedstrijd als je registreert bent op de website. Door mee te doen met de wedstrijd of competitie, stem je in met de voorwaarden van die wedstrijd of competitie.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je plaatst

Als je Love to Ride gebruikt, draag je zelf de verantwoordelijkheid voor de berichten die je toevoegt. Zorg ervoor dat je het recht hebt om de foto's en afbeeldingen die je post online te plaatsen. We zijn niet aansprakelijk voor de berichten die deelnemers op lovetoride.net plaatsen.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zal Love to Ride Ltd of haar leveranciers, licentiegevers, lokale partners, klanten of supporters aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot een onderwerp van deze overeenkomst onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor i) enige bijzondere, incidentele of gevolgschade ; ii) enig letsel of ongeval dat je hebt ; of iii) voor de onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens.

Schadevergoeding

Je gaat akkoord met vrijwaren van Love to Ride Ltd, haar contractanten, licentiehouders, lokale partners, klanten en supporters en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortkomen uit aan het gebruik van lovetoride.net (Love to Ride) en het gebruik van een fiets of een ervaring of gebeurtenis die je hebt met een fiets of een fietser. Je fietst op eigen risico en je bent er verantwoordelijk voor dat de fietsen waarmee je rijdt in goede staat verkeren. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de regels van de weg en voor het fietsen op een veilige en voorzichtige wijze. Wij zijn bezorgd om jou, dus zorg goed voor jezelf.

Veranderingen in gebruikersovereenkomst

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruikersovereenkomst en ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruikersovereenkomst en privacybeleid regelmatig te lezen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen zal beschouwd worden als een erkenning van en instemming met de gewijzigde gebruikersovereenkomst en privacybeleid.

Inhoud van de website

Pogingen tot kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen, of doorverkopen van enig deel van lovetoride.net is erg ondeugend en ten strengste verboden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door jou of een andere gebruiker van onze website. Alle inhoud die je plaatst met behulp van alle publieke communicatietools op onze website, op voorwaarde dat het niet in strijd is of inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken van derden, wordt eigendom van lovetoride.net, en geeft ons en onze projectpartners als zodanig een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie om te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, publiekelijk te tonen en / of te distribueren naar ons goeddunken. Dit heeft alleen betrekking op en is van toepassing op de inhoud geplaatst via publieke communicatie-instrumenten zoals beschreven, en heeft geen betrekking op informatie die wordt verstrekt in het kader van het inschrijvingsproces, die nodig zijn om onze website te gebruiken. Alle informatie die deel uitmaakt van het inschrijvingsproces wordt behandelt in onze Privacybeleid.

Copyright/Handelsmerk

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op lovetoride.net, inclusief - maar niet beperkt tot - tekst, afbeeldingen, websitenaam, code, afbeeldingen en logo's zijn het intellectuele eigendom van lovetoride.net en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Elk oneigenlijk gebruik - inclusief maar niet beperkt tot - de reproductie, verspreiding, openbaarmaking of verzending van elke inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij specifiek toestemming verleend werd door lovetoride.net.

Toegang tot

Je gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, je toegang tot (een deel van) lovetoride.net en haar inhoud en hulpmiddelen kunnen opschorten of beëindigen, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, schending van deze gebruikersovereenkomst. Elk vermoeden van illegale of frauduleuze activiteiten of misbruik kunnen redenen zijn voor de beëindiging van je toegang tot de website en kan ervoor zorgen dat je wordt doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Bij schorsing of beëindiging, zal uw recht om gebruik te maken van onze diensten onmiddellijk eindigen, en we behouden ons het recht om alle informatie die u bij ons opgeslagen heeft te verwijderen, met inbegrip van uw account en/of uw login informatie.

Toepasselijk Recht

Woensdagfietsdag.be is deel van het internationaal platform genaamd Love to Ride Ltd waarvan de kantoren gevestigd in Bristol, UK. De site kan bezocht worden door de meeste landen over de hele wereld. Aangezien elk land wetten heeft die kunnen verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk, ga je er door je bezoek aan onze website mee akkoord dat de statuten en de wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het conflictenrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen in de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk worden gebracht. Hierbij gaat u akkoord met persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken, en ziet u af van elk bezwaar tegen dergelijke rechtbanken op gronden van jurisdictie, locatie, of ongemakkelijk forum.

Prijzen

Door je te registreren op Love to Ride maak je kans op één van onze vele prijzen. Afhankelijk van je activiteit op de website kom je in aanmerking voor bepaalde prijzen: Voor sommige prijzen volstaat het om je te registreren, voor andere prijzen komen enkel mensen in aanmerking die een aantal keer hun weekdoel behaald hebben.

Love to Ride en haar projectpartners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten, verkeerde informatie, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met aangeboden prijzen. Love to Ride en haar projectpartners kunnen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor enige schade, verlies of kwetsuur geleden als gevolg van het aanvaarden van een prijs.

Love to Ride zijn niet verantwoordelijk voor de prijzen die worden geschonken door sponsors, met inbegrip van maar niet beperkt tot boeken, reizen, verzekeringen, noch voor enige persoonlijke schade of letsel, verlies of letsel die gepaard gaat met het winnen of niet winnen van een prijs.

Heb je nog vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de servicevoorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via

together@lovetoride.net

Love to Ride Ltd, Level 2, 52 Park Street, Bristol, BS1 5JN, UK


Ontdek meer Ik doe mee! Schrijf me in.