Foodvalley

Voorwaarden

Samengevat

  • Love to Ride is een website om meer mensen te stimuleren te fietsen.
  • We zullen jouw contactgegevens niet aan derden geven, behalve aan onze projectpartners waarmee we samenwerken ten behoeve van het programma.
  • Wij streven ernaar zo min mogelijk e-mails te versturen en alleen met relevante of belangrijke informatie.¬†
  • Je kunt je op elk moment afmelden voor e-mails van Love to Ride door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken of door je¬†e-mailvoorkeuren bij¬†instellingen te wijzigen.¬†
  • Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en te zorgen dat je een goede fiets hebt.¬†
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw veiligheid op de fiets en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid¬†voor enig letsel of schade aan eigendommen tijdens je deelname aan Love to Ride.¬†

Over Love to Ride

Welkom op lovetoride.net. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Love to Ride Ltd. Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, bronnen, diensten en hulpmiddelen die we bieden, begrijp je en stem je ermee in de deelnemersvoorwaarden hieronder te accepteren en na te leven. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Privacy Policy.

We zullen jouw contactgegevens niet aan derden geven, behalve aan onze projectpartners waarmee we samenwerken ten behoeve van het programma. Alle communicatie van onze partners aan jou zal via e-mail van de Love to Ride-website plaatsvinden.

Voor onze gebruikers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben we ook een aanvullende 'Transparantieverklaring' die we hebben samengesteld om duidelijk te maken hoe we voldoen aan de AVG en de Data Protection Act 2018. Klik hier om naar de Transparantieverklaring te gaan. 

Deelname lovetoride.net vanaf 13 jaar

Deelname aan Love to Ride is uitsluitend mogelijk vanaf 13 jaar omdat het juridisch niet mogelijk is jongeren te beschermen. 

We verwachten goed gedrag

Love to Ride is een sociaal platform gericht op het stimuleren van meer mensen om te fietsen. Het 'fun' aspect is daarbij belangrijk. We tolereren geen beledigende opmerkingen, inhoud of gedrag en behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen/bewerken/beantwoorden of het account te verwijderen van iemand die zich niet gedraagt richting andere Love to Ride-gebruikers of die beledigende, ongepaste, onnauwkeurige of inbreukmakende berichten plaatst. 

Online challenges en themamaanden

Op het platform zullen online challenges en themamaanden worden gehouden/georganiseerd. In sommige gevallen doe je automatisch mee aan een challenge of themamaand. Als je tijdens een bepaalde periode interactie hebt op het platform, betekent het dat je kunt deelnemen aan prijstrekkingen. Door akkoord op deze voorwaarden te geven, ga je tevens akkoord met deelname aan de challenges en themamaanden. 

Je bent verantwoordelijk voor je eigen profiel en berichten

Wanneer je Love to Ride gebruikt, is het aan jou om verantwoordelijkheid te nemen voor de berichten die je plaatst. Zo zal je bijvoorbeeld zelf moeten controleren of je over de rechten beschikt om foto's of afbeeldingen te uploaden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die gebruikers toevoegen op lovetoride.net. 

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zal Love to Ride Ltd, de wederverkopers van  Love to Ride, of haar leveranciers, licentiegevers, lokale partners, projectpartners, werkgeverspartners, klanten of supporters aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid , strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: 

1) speciale, incidentele of gevolgschade; 

2) enig letsel of ongeval dat u heeft; of 

3) voor onderbreking van het gebruik of verlies of corruptie van gegevens.

Vrijwaring

Je stemt ermee in Love to Ride Ltd, haar contractanten, licentiegevers, lokale partners, projectpartners, werkgeverspartners, klanten en supporters en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims en onkosten, inclusief honoraria van advocaten, voortvloeiend uit je gebruik van Love to Ride en je gebruik van een fiets of enige incident die je hebt met een fiets of een fietser. Je fietst op eigen risico en je bent er verantwoordelijk voor dat de fietsen die je gebruikt veilig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het op een veilige en zorgvuldige manier naleven van de verkeersregels en het fietsen. We geven om jou, dus zorg goed voor jezelf.

Wijzigingen in gebruikersvoorwaarden 

We behouden ons het recht voor om deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We zullen je ten minste 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen (tenzij we genoodzaakt zijn deze eerder te wijzigen om te voldoen aan wetgevende ontwikkelingen). Je erkent en gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als je deze site na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit een erkenning en instemming met de gewijzigde gebruikersovereenkomst en het privacybeleid.

Inhoud van de website

Pogingen om enig onderdeel van lovetoride.net te kopi√ęren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen is ten strengste verboden.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud die door jou of andere externe gebruikers op het Love to Ride platform is geplaatst. Alle inhoud die door jou is geplaatst met behulp van open communicatietools op onze website, op voorwaarde dat deze geen auteursrechten of handelsmerken van derden schendt, wordt echter het eigendom van Love to Ride en onze projectpartners, en als zodanig , geeft ons en onze projectpartners een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie om naar eigen goeddunken te reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, openbaar weer te geven en/of te distribueren. 

Dit verwijst alleen naar en is van toepassing op inhoud die is geplaatst via open communicatietools zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, nodig om onze website te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces valt onder onze Privacy Policy.

Auteursrechten/Handelsmerken

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op lovetoride.net, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, websitenaam, code, afbeeldingen en logo's, zijn het intellectuele eigendom van lovetoride.net en worden beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving. Elk ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van enige inhoud op deze site is strikt verboden, tenzij specifiek geautoriseerd door lovetoride.net.

Be√ęindiging deelname

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, eventueel¬†zonder kennisgeving, de gebruikersovereenkomst te be√ęindigen of om toegang tot alle of een deel¬†van loveotride.net diensten te ontzeggen.¬†Vermoedelijke fraude, illegale activiteiten of misbruik van diensten kunnen reden zijn voor het¬†be√ęindigen van de overeenkomst en Love to Ride zal indien nodig contact opnemen met de relevante¬†instanties. In het geval van schorsing of ontslag komt het recht om van Love to Ride-diensten gebruik¬†te maken te vervallen. Wij behouden ons dan tevens het recht voor om data van gebruikers,¬†waaronder inlogcodes of accountinformatie, te verwijderen.

Wetgeving

Love to Ride wordt beheerd door Love to Ride Ltd vanuit het kantoor in Bristol, VK. Het is toegankelijk voor de meeste landen wereldwijd. Aangezien ieder land wetten heeft die kunnen verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk, ga je bij het bezoeken van onze website akkoord dat de statuten en
wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het wetsconflict en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing is op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen voorgelegd worden aan de rechtbank van het Verenigd Koninkrijk. Je stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken en ziet af van eventuele bezwaren op het gebied van jurisdictie, locatie of forums tegen dergelijke rechtbanken.

Prijzen

Bij registratie en het up to date houden van je profiel door ritten te registreren en anderen aan te moedigen, zul je automatisch in aanmerking komen om prijzen te winnen.

Love to Ride Ltd en haar projectpartners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten, verkeerde informatie, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houden met aangeboden prijzen.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de deelnemersvoorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via

together@lovetoride.net

Love to Ride Ltd, Streamline, Paintworks, Bristol, BS4 3AS, UK


Meer informatie Ik doe mee! Schrijf me in